top of page

Concurs post administrator financiar

Liceul Tehnologic Vlădeni, județul Iași, organizează Concurs de ocupare a postului  de administrator  financiar, după cum  urmează:

 • depunerea dosarelor – data limită 12 decembrie 2023.

 • proba scrisă – 14 decembrie 2023, ora 09:00 – timp de desfășurare al

probei - 2 ore.

 • interviu – 14 decembrie 2023, ora 13:00.

Toate etapele concursului se vor desfășura la sediul unității.

Persoană de contact – secretar șef Rusu Mariana, telefon 0232/299668.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • studii de specialitate în domeniul economic, profilul financiar – economist / contabil cu diplomă de licență și master;

 • vechime în domeniu – minim 3 ani.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 • cerere de înscriere la concurs;

 • copie act de identitate;

 • copie documente de studii;

 • copii pentru atestarea condițiilor specifice (certificat de competențe lingvistice și operare PC);

 • copie carnet de muncă/ adeverință vechime în meserie/specialitate;

 • cazier judiciar;

 • adeverință medicală;

 • curriculum vitae;

 • recomandare de la ultimul loc de muncă;

 Condiții specifice:

 • Cunoașterea și aplicarea legislației unităților bugetare și învățământului preuniversitar;

 • Utilizare  calculator : Microsoft Office și Internet;

 • Utilizare soft-uri specializate în domeniul contabilității instituțiilor publice;

 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională ( engleză/franceză)

bottom of page