top of page
Liceul Tehnologic Vlădeni
 
 • În atenția părinților și a elevilor claselor  a VIII-a
 •  

 • Înscrierea candidaților din seria curentă se face automat pentru toți elevii din promoția 2021 declarați promovați.

 • Nu este  necesară completarea cererii-tip și nici prezența părinților la școală pentru înscrierea la Evaluarea Națională 2

 • Evaluarea Națională pentru absolvenții claselor a VIII-a se desfășoară în anul școlar 2020-2021 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010-2011, aprobată prin OMECTS nr. 4801/ 2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru elevii claselor a VIII-a în anul școlar 2010-2011.

 •  

 • Calendarul de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2020-2020, Anexă la OMEC nr. 4248/ 13.05.2020, este următorul:

 •  

 • - 02-05 iunie 2020 - Înscrierea la evaluarea națională 

 • - 15 iunie 2020 - Limba și literatura română – proba scrisă

 • - 17 iunie 2020 - Matematică – probă scrisă

 • - 18 iunie 2020 - Limba și literatura maternă – probă scrisă

 • - 22 iunie 2020 (până la ora 14.00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

 • - 22 iunie (ora 16.00-ora 19.00) - Depunerea contestațiilor

 • - 23 iunie (ora 8.00-ora 12.00)       

 • - 23-26 iunie 2020 - Soluționarea contestațiilor

 • - 27 iunie 2020 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

 EVALUARE NATIONALA

bottom of page