top of page

Programul internațional ECO ȘCOALA

Comitetul ECO ŞCOALA

   Reprezentanţi ai elevilor

 

 • Băetu Denisa, clasa a IX-a A

 • Dolhaniuc Cristina, clasa a-IX-a B

 • Balan Valentin, clasa a IX-a C

 • Aciubotăriţei Andrei, clasa a IX-a D

 • Ciocan Ioana, clasa a X-a A

 • Şufăru Alexandru, clasa a X-a B

 • Meşteru Alexandru, clasa a X-a C

 • Pană Ionuţ, clasa a X-a D

 • Marciuc Alin, clasa a XI-a A

 • Ciobanu Niculina, clasa a XI-a B

 • Ciobanu Emanuel, clasa a XI-a C

 • Veselu Marius, clasa a XI-a D

 • Cotiugă Lidia, clasa a XII-a

Beneficiile școlii 

 

În urma implementării acestui program școala va avea ca beneficii:


Informarea elevilor privind problemele de mediu și normele europene ce vizează valorificarea deșeurilor.

•Implicarea activă a elevilor , a cadrelor didactice, a părinţilor în diverse activităţi de protejare a mediului : activităţi de creaţie tehnico-ştiinţifice şi aplicative, activităţi artistice, activităţi gospodărești ce vizează înfrumuseţarea   clasei, a şcolii, a localităţii şi zonei .
•Formarea abilităţilor elevilor de colectare selectivă a  deşeurilor de hârtie şi carton, a PET-urilor. 

•Creşterea gradului de conştientizare a elevilor şi cadrelor didactice privind problemele de mediu , dezvoltarea spiritului critic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii .
•Dezvoltarea dragostei şi respectului pentru natură om şi societate, prin dezvoltarea respectului faţă de sine, faţă de mediul ambiant, prin reducerea şi reciclarea deşeurilor şi înfrumuseţarea mediului şcolar.
•Colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea unor parteneriate cu alte şcoli din România sau lume.
•Obţinerea unor fonduri din reciclarea selectivă a deşeurilor, destinate premierii elevilor sau desfășurării unor activități.
•Obţinerea statutului de Eco-Şcoala şi a steagului verde, ca o recunoaştere a  implicării şcolii în rezolvarea problemelor de mediu.

 

 

Poze activități ECO ȘCOALA

Vestimentație Eco

Vestimentație Eco

Vestimentație Eco

Vestimentație Eco

Plantare copaci - Pădurea Borșa

Plantare copaci - Pădurea Borșa

bottom of page