top of page
fundal liceul tehnologic vladeni2.png

Învățământul dual

•Presupune semnarea unui contract pe o durată determinată de 36  luni.

•Operatorul economic acordă susținere financiară și alte forme de sprijin material și stimulente elevilor cu care încheie contracte de pregătire practică, în condițiile legii, prin:

•Burse lunare, cel puțin la nivelul bursei acordate din fonduri publice, pentru toată perioada de pregătire teoretică și practică;

•Cheltuieli privind examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii (în funcție de domeniul de activitate);

•Asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic;

•Instructajul de securitate și sănătate a muncii;

•Echipamentele de lucru și de protecție;

•Alte forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin contractul de parteneriat, în conformitate cu Anexa nr. 2, încheiată anual, parte integrantă a prezentului contract de parteneriat.

•Decontare transport la și de la locul de practică;

•Asigurarea unei mese/zi la locul de practică.

•Posibilitatea  continuării studiilor liceale după absolvirea școlii profesionale;

•Loc de muncă asigurat!

PARTENERI DE PRACTICA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

SC AVANTEST SRL

Adresa:  MIROSLAVA, Sat Brătuleni, Strada Basarabia 9, județul Iași

avantest.png

SC AUTOMATIC INVEST SRL

Adresa: IAȘI, Calea Chisinaului, nr.29

automatic invest.png

SC COMPLET AUTO PAINT SRL

Adresa: Sat Horpaz, str. Bisericii , nr. 2, județul IAȘI

complet auto.png

SC AUTOPRO REFINISH SRL

Adresa: IAȘI, Bulevardul Primaverii, nr. 2

autopro.png
bottom of page