top of page
fundal2.jpg

Proiectul  „EMPLOY MECHANICS”

Obiectivul general al proiectului

           Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 334 de elevi din învăţământul preuniversitar cu profilul mecanic din judeţul Iaşi prin derularea de activităţi de învăţare aferente stagiilor de practică pentru  creşterea numărului absolvenţilor care găsesc un loc de muncă şi stimularea participării la programe de învăţare la locul de muncă al elevilor din învăţământul tehnic și profesional, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv şi din domeniile de specializare inteligentă.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1: Identificarea a cel puţin unui nou partener de practică şi continuarea/ consolidarea parteneriatelor existente între unităţile de învăţământ şi agenţii economici.

OS 2: Organizarea de stagii de practică în domeniul mecanic pentru 334 de elevi din judeţul Iaşi.

OS 3: Stimularea participării la programul de stagii de practică pentru 334 de membri ai grupului ţintă.

OS 4: Înscrierea şi dezvoltarea a 50 de firme de exerciţiu/ întreprinderi simulate de către membrii grupului ţintă.

OS 5: Creşterea gradului de conştientizare privind aplicabilitatea temelor orizontale POCU 2014-2020 în cadrul activităţii firmelor de exerciţiu/ întreprinderilor simulate.

OS 6: Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională pentru 334 de membri ai grupului ţintă.

OS 7: Facilitarea comunicării şi derularea activităţilor de practică prin crearea şi dezvoltarea unei platforme online.

OS 8: Asigurarea sustenabilităţii sistemului de educaţie şi a mediului de afaceri al regiunii vizate de proiect prin realizarea unei analize privind nevoile actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional şi local.

OS 9: Dezvoltarea calităţilor după modelul angajatului ideal pentru 334 de persoane, membri ai grupului ţintă.

”Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive - EMPLOY MECHANICS!”- Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020- Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”
bottom of page