top of page

                 ”ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive”

                    Miercuri, 2 octombrie 2019, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Iași a avut loc întâlnirea de lucru a echipei de experți ai proiectului ”ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive”, COD SMIS 108846, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Beneficiarul proiectului este INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAŞI, având ca parteneri S.C. DANKE CONSULTING S.R.L. și Fundaţia EDINFO Iași.

                   Unitățile de învățământ partenere în proiect sunt: Colegiul Tehnic “Mihail Sturdza” Iaşi, Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” Iaşi, Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Ţibăneşti, Liceul Tehnologic Vlădeni, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iaşi, Şcoala Profesională Lespezi, Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări Iaşi, Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” Paşcani, Liceul Tehnologic “Mihai Busuioc” Paşcani, Liceul Tehnologic de Transporturi şi Construcţii Iaşi și Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi”, Iași.

                     În cadrul întâlnirii au fost prezentate activitățile desfășurate în perioada de referință 3 iunie 2018 – 31 iulie 2019, au fost analizate rezultatele de etapă înregistrate după primul an de proiect, au fost identificate aspectele ce necesită îmbunătățire și s-a propus un plan de măsuri ce urmează a fi implementat, astfel încât în final să fie realizate obiectivele propuse.
                    La activitate a participat și conducerea instituției, reprezentată de Inspectorul școlar general, prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș și Inspectorul școlar general adjunct, prof. Mihaela Mariana Țura.

71761299_2425973830817917_10786304631504
71903635_2425973907484576_59076320084602

Proiect: ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive”, Cod SMIS 108846

 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

 

Facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 334 de elevi din învăţământul preuniversitar cu profilul electrotehnic din judeţul Iaşi prin derularea de activităţi de învăţare aferente stagiilor de practică pentru creşterea numărului absolvenţilor care găsesc un loc de muncă şi stimularea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor din învăţământul tehnic și profesional, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitive şi din domeniile de specializare inteligentă. În acelaşi timp, obiectivul general al proiectului va genera un efect pozitiv pe termen lung prin integrarea pe piaţa muncii a cel puţin 168 de persoane.

IMG_20181015_131724.jpg
IMG_20181015_131730.jpg
bottom of page