top of page
Liceul Tehnologic Vlădeni


           Liceul Tehnologic Vlădeni funcţionează în localitatea Vlădeni, aflată în partea de N.E. a judeţului, la 40 de km de municipiul Iaşi, în arealul confluenţei râurilor Jijia şi Miletin, la intersecţia căii ferate Iaşi-Dorohoi-Botoşani cu D.J. 282C Iaşi-Şipote-Hârlău. Vlădeni-ul constituie centrul unei zone unitare socio-economic şi etno-cultural pentru comunele Andrieşeni, Movileni, Şipote, Plugari şi Ţigănaşi.

            Liceul Tehnologic Vlădeni, înfiinţat în anul 2002, este continuatorul firesc al unui şir de şcoli post-gimnaziale care au răspuns cerinţelor profesionale ale unităţilor economice şi sociale din zonă:

  • Şcoala Profesională de Mecanizatori Agricoli a funcţionat între anii 1957-1968, pregătind peste 500 de muncitori calificaţi pentru agricultură.

  • Liceul Teoretic şi-a dovedit pe deplin utilitatea, deoarece între anii 1962-1971, cât a funcţionat, dintre cei 250 de absolvenţi, 130 au titluri universitare în diverse domenii.

  • În intervalul anilor 1976-1999 s-a continuat cu treapta I liceală profil tehnologic-mecanic.

  • Începând cu anul 1991 până în anul 1996, au funcţionat în cadrul Şcolii Vlădeni clase de învăţământ profesional-ucenici cu profilurile: mecanic şi confecţii textile.

  • Din anul 1996 s-a înfiinţat Şcoala Profesională Vlădeni cu regim juridic independent care a avut ca specializări: mecanică auto, mecanică agricolă, prelucrarea lemnului, prelucrarea preparatelor din peşte, confecţii tricotaje.

  • Din anul 2002, Liceul Tehnologic Vlădeni are în structura sa:                                                                      - liceu tehnologic                                                                                                                            -zi: - mecanic, confecţii textile, TIC                                                                                      - seral: mecanic                                                                                                                      - frecvenţă redusă: mecanic                                                                                           - şcoală profesională – lichidare în 2004                                                                               - şcoală de arte şi meserii cu nivelurile I, II şi III cu profilurile:                                                   - mecanic auto                                                                                                                       - mecanic agricol                                                                                                                   - confecţioner textile                                                                                   Dezvoltarea domeniilor profesionale şi a profilurilor prezentate se datorează faptului că piaţa forţei de muncă locală şi judeţeană a absorbit peste 70% dintre absolvenţi.                                                                                                                          Pregătirea elevilor este asigurată de un colectiv de cadre didactice format din 55 profesori, 6 ingineri, 4 maiştri instructori.                                                                                       Baza materială a şcolii este constituită din:                                                                                            - 16 săli de clasă, laboratoare de specialitate, 1 sală sport, 6 reţele de calculatoare conectate la Internet, 3 ateliere de instruire practică                                                          - Şcoala este implicată actualmente în următoarele proiecte:                                                   - PHARE-TVET-2003 – finalizare 2009                                                                                   - LEONARDO – Pregătire profesională – 2006                                                                                        - PIR – 2005

 Istoricul scolii

bottom of page